PROCEDURY ochrony dzieci (wersja skrócona) 

w Klubie Pływackim  H2O JASTRZĘBIE Jastrzębie-Zdrój Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie – Zdrój NIP: 6332128443

 1. Podstawową zasadą czynności podejmowanych w Klubie Pływackim H2O JASTRZĘBIE Jastrzębie-Zdrój jest działanie na rzecz dobra dzieci. Pracownicy traktują małoletnich z szacunkiem.
 2. Personel zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z nieletnimi.
 3. Kontakty z dziećmi są odpowiednie do sytuacji, tj. bezpieczne i uzasadnione.
 4. Pracownicy monitorują sytuację i zdrowie małoletnich pracowników, zwracając uwagę na relację pomiędzy nieletnimi.
 5. Pracownicy w kontakcie z małoletnimi:
  1. odnoszą się z szacunkiem;
  2. wysłuchują ich potrzeb oraz udzielają im, dostosowaną do sytuacji, pomocy.
  3. nie lekceważą ich oraz nie obrażają;
  4. są spokojni, nie krzyczą.
 6. Zgodnie z wprowadzoną Polityką ochrony dzieci, pracownicy oraz współpracownicy prowadzą zajęcia w taki sposób, aby rozwijać umiejętności manualne i werbalne, pozwalając również na realizowanie pasji i hobby nieletniego.
 7. W przypadku zgłoszenia krzywdy dziecka przez personel, zostaje on odsunięty od pracy z nieletnim do czasu wyjaśnienia sprawy. Pracodawca przeprowadza rozmowę z nieletnim w celu ustalenia przebiegu zdarzenia. Następnie stosuje się, względem sprawcy, odpowiednie środki zapobiegawcze oraz dyscyplinujące.
 8. W przypadku wyrządzania krzywdy dziecku przez innego nieletniego, informuje się rodziców / opiekunów prawnych i ustala przebieg zdarzenia. Pracownik odnotowuje incydent w karcie interwencji i postępuje zgodnie z obowiązującą Polityką ochrony dzieci.
 9. W przypadku sytuacji, gdy jest podejrzenie, że dziecko doznaje krzywdy ze strony najbliższych, pracownik zachowuje dyskrecje i stara się ustalić przebieg zdarzenia. Incydent odnotowuje się w karcie interwencji i zawiadamia członków rodziny, a następnie odpowiednie służby.
 10. Pracownicy i współpracownicy, zgodnie z obowiązującym prawem, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.
 11. Udostępnienie wizerunku dziecka odbywa się wyłącznie za jego oraz rodzica / opiekuna prawnego zgodą.