Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój

 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i doskonalenia umiejętności w klubie pływackim H2O Jastrzębie-Zdrój

 

Karta ewidencyjna zawodnika

 

Karta zdrowia sportowca

 

Regulamin Klubu Pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój

 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
(oświadczenie obowiązkowo należy dostarczać trenerom co 6 miesięcy)