Zwracamy się z prośbą aby w tytule przelewów składek członkowskich OBOWIĄZKOWO wpisywać:

"Składka członkowska za miesiąc... Imię i Nazwisko dziecka, grupa..."

składkę należy wpłacić na nr konta

05 1050 1403 1000 0090 3030 9224 (ING BANK ŚLĄSKI)

Składki członkowskie prosimy wpłacać 10 dnia każdego miesiąca.


Informacje dotyczące wysokości składek:

Zarząd ustalił następujące wysokości składek członkowskich w sezonie 2023/2024 obowiązujących od września 2023:

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY R – 145 zł.

(słownie złotych: sto czterdzieści pięć złotych 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUP Odkrywcy, Rekiny  – 160 zł.

(słownie złotych: sto sześćdziesiąt złotych 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY Z – 130 zł.

(słownie złotych: sto trzydzieści złotych 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

Za drugie i kolejne dziecko z rodziny obowiązuje zniżka 10%  od kwoty podstawowej w danej grupie 

 

Nie dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie spowoduje, po upływie 30 dni od wyznaczonego terminu, zawieszenie zawodnika w treningach, natomiast po upływie 3 miesięcy wykreślenie z Klubu.

 

W składce jest również ujęte ubezpieczenie.

Z poważaniem,

 

Zarząd