OGŁOSZENIE

 

Zarządu KP H2

 

Jastrzębie-Zdrój

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 17 ust. 3  i ust. 5 oraz § 18 ust. 2 statutu KP H2O Jastrzębie-Zdrój, 

Zarząd Klubu Pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój zwołuje: 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

Członków Zwyczajnych Klubu.

 

na dzień:

 

30 kwiecień 2024 r. godz. 17:00

 

w przypadku braku kworum w tym terminie 

wyznacza się termin drugi na 30.04.2024 r. godz. 17:15

 

 

Zebranie odbędzie się w sali lekcyjnej Zespołu Szkół nr 6

                                   Zachęcamy do udziału w zebraniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2023 r.
 7. Wolne głosy i wnioski. 
 8. Podjęcie ewentualnych innych uchwał.
 9. Zakończenie zebrania.