Zwracamy się z prośbą o systematyczne i terminowe opłacanie składek członkowskich  

Tytuł przelewu : 

"Składka członkowska za miesiąc - .........   Imię i Nazwisko dziecka, grupa..."

składkę należy wpłacić na nr konta

05 1050 1403 1000 0090 3030 9224 (ING BANK ŚLĄSKI)

Składki członkowskie prosimy wpłacać do  10 dnia każdego miesiąca 


 

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY Z – 130,00 zł.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY R   – 145,00 zł.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY  Odkrywcy, Rekiny  – 160,00 zł.

 

Regulamin KP H2O &3 organizacja finansów pkt 7 opłata członkowska ulega obniżeniu w następujących przypadkach 

a) rodzeństwo - drugie i kolejne dziecko o 10% od kwoty podstawowej np. 160 zł tj 16 zł mniej od opłaty członkowskiej w grupie 

 

W składce jest również ujęte ubezpieczenie.

Z poważaniem,

 

Zarząd