OGŁOSZENIE

Zarządu KP H2O Jastrzębie-Zdrój

 

              Wykonując obowiązek wynikający z § 17 ust. 2  i ust. 6  KP H2O Jastrzębie-Zdrój, Zarząd Klubu Pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój zwołuje na dzień

 

25 stycznia 2018 r.

Walne Zebranie Wyborcze

Członków Zwyczajnych Klubu.

 

Zebranie odbędzie się w sali lekcyjnej Zespołu Szkół nr 6  

na I piętrze o godz. 18.00

 

 

W razie braku kworum w I terminie, wyznacza się II termin na dzień

25 stycznia 2018 r.  na godz. 18.10

 

 

Zachęcamy do udziału w zebraniu