Zwracamy się z prośbą aby w tytule przelewów składek członkowskich OBOWIĄZKOWO wpisywać:

go site "Składka członkowska za miesiąc... Imię i Nazwisko dziecka, grupa..."

składkę należy wpłacić na nr konta

Закладки наркотики в Иркутске 05 1050 1403 1000 0090 3030 9224 (ING BANK ŚLĄSKI)

Składki członkowskie prosimy wpłacać 10 dnia każdego miesiąca.


Informacje dotyczące wysokości składek:

Zarząd ustalił następujące wysokości składek członkowskich w sezonie 2017/2018:

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY A – 103 zł.

(słownie złotych: sto trzy złote 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY N, N1 i N2  – 98 zł.

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY Z – 78 zł.

(słownie złotych: siedemdziesiąt osiem złotych 00/100), jest to składka miesięczna, uiszczana w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

Za drugiego uczestnika z rodziny obowiązuje zniżka 30 zł.

Zniżki od składki podstawowej, od trzeciego uczestnika 50% i od czwartego 100%.

Nie dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie spowoduje, po upływie 30 dni od wyznaczonego terminu, zawieszenie zawodnika w treningach, natomiast po upływie 3 miesięcy wykreślenie z Klubu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt ze mną pod nr tel. kom.: 606 422 652

 

Z poważaniem,

 

Zarząd

Prezes Zarządu