Liga Klubów Śkąskich  rocznik 2007 runda IV  Gliwice 

Termin 20 kwiecień 2018 

Komunikat kliknij: http://live.megatiming.pl/wisnia/2018/04_20_gliwice/komunikat.pdf 

 

Udział biorą 

Ciba Dawid 50 klas grzbiet

Cieśla Konrad 50 klas 100 dow

Domin Julian 50 grzbiet 100 dow

Grabowski Kacper 50 grzbiet 100 dow

Janus Filip 50 klas 100 dow

Ruman Jakub 50 grzbiet klas 

Grech Natalia 50 grzbiet klas 

 

Opłatę startową pokrywa klub. Proszę pamiętać o badaniach mamy je ze sobą, proszę o inf który rodzic mógłby pojechać z dziećmi jako opiekun