Обмен Bitcoin BTC на Qiwi RUB Zobowiązujemy osoby zdecydowane na kontynuację nauki pływania i trenowania w naszym klubie w sezonie 2018/2019,

https://cash-exchanger.com/xchange_QWRUB_to_ETH/ do składania specjalnych deklaracji, które są dostępne u trenerów. 

Kto nie dopełni tego obowiązku, nie będzie miał możliwości kontynuowania treningów w klubie w przyszłym sezonie.

Zarząd