Zwracamy się z prośbą o systematyczne i terminowe opłacanie składek członkowskich 

 

Tytuł przelewu :

"Składka członkowska za miesiąc - .........   Imię i Nazwisko dziecka, grupa..."

składkę należy wpłacić na nr konta

05 1050 1403 1000 0090 3030 9224 (ING BANK ŚLĄSKI)

Składki członkowskie prosimy wpłacać do  10 dnia każdego miesiąca   ( we wrześniu składki wpłacamy do 15 września ) 


Informacje dotyczące wysokości składek:

Zarząd ustalił następujące wysokości składek członkowskich na sezon 2022/23 rok 

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY Z – 120,00 zł.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY R   – 140,00 zł.

 

SKŁADKA ZA UCZESTNIKA GRUPY  Odkrywcy, Bąbeli, Kropelki  – 150,00 zł.

 

Regulamin KP H2O &3 organizacja finansów pkt 7 opłata członkowska ulega obniżeniu w następujących przypadkach 

a) rodzeństwo - drugie i kolejne dziecko o 10% od kwoty podstawowej np. 150 zł tj 15 zł mniej od opłaty członkowskiej w grupie 

 

W składce jest również ujęte ubezpieczenie.

Z poważaniem,

 

Zarząd