Wyciąg z zasad

FUNKCJONOWANIA KRYTEJ PŁYWALNI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W JASTRZĘBIU –ZDROJU ul. HARCERSKA 12 .

1.     Bezwzględny zakaz korzystania z pływalni przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, także infekcji górnych dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury ciała .

 

2.     Na obiekcie obowiązuje noszenie maseczek – maseczki pozostawia się w szafce ubraniowej w szatni i po powrocie z hali basenowej ponownie obowiązkowo zakłada się  maseczkę.

 

W razie kaszlu i kichania obowiązkowe zasłanianie ust i nosa łokciem.

 

Na obiekcie obowiązuje stałe utrzymywanie dystansu ok. 2 m od innych na całym obszarze obiektu - przed kasą , w szatni,  w przebieralni,  w łaźni,  w sali basenowej.

 

3.     Ograniczenie do minimum czynności związanych z przebywaniem na zapleczu pływalni :

 

- na obiekt nie należy przychodzić wcześniej niż czas wyznaczony na  czas prowadzonych zajęć

- wszystkie grupy zorganizowane wchodzą na teren pływalni tylko z OPIEKUNEM

( nauczyciel, instruktor, trener) w  odstępach czasowych  po   5 osób do jednej z trzech szatni. Zaleca się również przed wejściem na obiekt Zespołu Szkół nr 6,  ograniczenie kontaktów na terenie całego obiektu w danym przedziale czasowym w ramach zabezpieczenie przed ryzkiem zakażenia,

- na zapleczu obiektu będzie można przebywać max. do 15 minut po opuszczeniu sali basenowej ,

-  osoby, które spóźniają się na wyznaczone godziny nie będą wpuszczane na obiekt.

 

 

PAMIĘTAJMY, BĄDŹMY WYROZUMIALI DLA SIEBIE