Trening pływacki dla zawodników gr Z oraz Z1  w I-szym tygodniu ferii odbywać się będzie codziennie w godzinach

9.00 - 11.00  - ZAPRASZAM !!!!! 

II-gi tydzień -wolne 

 

Zajęcia nauki pływania odbywać się będą codziennie w I-szym tyg ferii w godzinach:

godz. 9.00 - 10.00 gr Delfinki oraz Orki 

godz. 10.00 - 11.00 gr Rekiny 

II-gi tydzień wolne