przez Klub, w związku z prowadzoną działalnością a w szczególności podczas treningów, zawodów sportowych, imprez, wyjazdów, zgrupowań.

Numer Polisy WARTA NNW nr 908575545963. Ubezpieczenie jest zawarte od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

Suma ubezpieczenia to 10 000 zł.

Ubezpieczenie zawarto w formie zbiorowej. Rezygnacja z członkostwa powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Nowi członkowie ubezpieczeni są z dniem opłacenia pierwszej składki członkowskiej za miesiąc wstąpienia do Klubu. Podstawą roszczenia będzie lista obecności oraz opłaty składki członkowskiej.

Warunki ubezpieczenia - zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej WARTA NNW- są dostępne na stronie Warty.

Obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym dziecka. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem strony https://www.warta.pl.

Uwaga - wysokość składki członkowskiej w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia nie ulega zmianie.

 

 

Z uwagi na liczne zapytania w tej sprawie informujemy, że ubezpieczenie WARTA NNW jest konieczne nawet w przypadku, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW rozszerzonym na zajęcia sportowe lub jeśli ubezpieczone jest w innym klubie . Klub jest bowiem odrębnym podmiotem prawnym.

Specyfika polis- szkolnej i klubowej- sprawia, że w przypadku szkody zaistniałej na zajęciach klubowych odszkodowanie wypłacane jest z polisy klubowej oraz szkolnej. W przypadku zdarzenia mającego miejsce na zajęciach szkolnych odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie z polisy szkolnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 606422652