Numer Polisy WARTA NNW nr 908572422835. Ubezpieczenie jest zawarte od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Suma ubezpieczenia to 10 000 zł.

Ubezpieczenie zawarto w formie zbiorowej. Rezygnacja z członkostwa powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Nowi członkowie ubezpieczeni są z dniem opłacenia pierwszej składki członkowskiej za miesiąc wstąpienia do Klubu. Podstawą roszczenia będzie lista obecności oraz opłaty składki członkowskiej.

Warunki ubezpieczenia - zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej WARTA NNW- są dostępne na stronie Warty.

Obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym dziecka. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem strony https://www.warta.pl.

Uwaga - wysokość składki członkowskiej w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia nie ulega zmianie.

 

 

Z uwagi na liczne zapytania w tej sprawie informujemy, że ubezpieczenie WARTA NNW jest konieczne nawet w przypadku, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW rozszerzonym na zajęcia sportowe lub jeśli ubezpieczone jest w innym klubie . Klub jest bowiem odrębnym podmiotem prawnym.

Specyfika polis- szkolnej i klubowej- sprawia, że w przypadku szkody zaistniałej na zajęciach klubowych odszkodowanie wypłacane jest z polisy klubowej oraz szkolnej. W przypadku zdarzenia mającego miejsce na zajęciach szkolnych odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie z polisy szkolnej.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 606422652