w lutym 2021 r i wtedy ponownie zostaną uchwalone wysokości składek (nie wykluczamy, że będą niewielkie wzrosty)

Dlatego od września 2020 uchwalone składki członkowskie są w wysokościach: 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Zarząd klubu przedstawia uchwalone wysokości składek członkowskich od września 2020 r.

 

Grupa Z1 – 103 PLN/miesiąc

Grupa Z – 78 PLN/miesiąc

Grupy Delfinki, Orki, Rekiny– 98 PLN/miesiąc

 

 

z uwzględnieniem regulaminowych obniżek za drugie i kolejne dziecko. („drugie dziecko o 30 zł, mniej od składki członkowskiej w danej grupie,  trzecie dziecko o 50% mniej od składki członkowskiej w danej grupie, czwarte i kolejne dziecko brak składki członkowskiej).

 

Składkę członkowską należy wpłacać z góry do 10 każdego miesiąca (we wrześniu do 16) przelewem na rachunek klubu

nr 05 1050 1403 1000 0090 3030 9224

 

tytułem „składka  członkowska za miesiąc (podać miesiąc którego składka dotyczy) za (podać imię i nazwisko uczestnika zajęć) oraz grupę.

 

 

Prosimy o terminowe wpłaty.