OGŁOSZENIE

 

Zarządu KP H2O

 

Jastrzębie-Zdrój

 

Wykonując obowiązek wynikający z § 17 ust. 3  i ust. 6 oraz § 18 ust. 2 statutu KP H2O Jastrzębie-Zdrój,

Zarząd Klubu Pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój zwołuje:

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Członków Zwyczajnych Klubu.

 

na dzień:

 

05 czerwca 2017 r. godz. 18:15

 

w przypadku braku kworum w tym terminie

wyznacza się termin drugi na 05 czerwca 2017 r. godz. 18:20

 

 

Zebranie odbędzie się w sali lekcyjnej Zespołu Szkół nr 6

                                   Zachęcamy do udziału w zebraniu.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansu za 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i bilansu rocznego za 2016 r.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Podjęcie ewentualnych innych uchwał.
 9. Zakończenie zebrania.