TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI MIJA 2 CZERWCA

JEŚLI KTOŚ NIE ODDA DEKLARACJI CHĘCI KONTYNUACJI  UWAŻAMY IŻ REZYGNUJE Z TRENOWANIA W KLUBIE PŁYWACKIM H2O  JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Zobowiązujemy osoby zdecydowane na kontynuację nauki pływania i trenowania w naszym klubie w sezonie 2017/2018,

do składania deklaracji (do pobrania tutaj)

W terminie nieprzekraczalnym do 02 czerwca 2017 r. u pań trenerek. 

Kto nie dopełni tego obowiązku, nie będzie miał możliwości kontynuowania treningów w klubie w przyszłym sezonie.

Dodatkowe informacje 

Grzegorz Mosoń 606-422-652